DECONTAMINARE CATALIZATORI

 

Compania TEKKO este autorizata pentru colectarea, transportul si  decontaminarea catalizatorilor uzati, cod 16 08 07*, contaminati cu produse petroliere prin operatiuni de sortare dimensionala si tratare / decontaminare cu produse enzimatice, in vederea obtinerii de concentrate polimetalice: Ni, Mo, Co, etc, ce urmeaza a fi rafinate in instalatii autorizate.

 

 

Definiţie catalizatori

Un catalizator se defineste ca o substanţă care măreşte viteza unei reacţii fără să participe, aparent, la transformarea reprezentată de ecuaţia chimică a acesteia.

     

TIPURI DE CATALIZATORI ACCEPTATI

Catalizatori metalici – sunt sub formă de site metalice, cilindri metalici sau blocuri metalice, în următoarele domenii:

    – reducerea selectivă a acetilenelor şi dienelor în fracţiile obţinute la piroliza hidrocarburilor, cracarea metanului cu vapori de apă şi oxigen, amonoliza metanului la acid cianhidric, conversia gazului de sinteză, reacţii de izomerizare.

 

Catalizatori oxizi metalici - Activitatea catalitică a oxizilor metalici se bazează, în principal, pe proprietăţile lor semiconductoare. În cazul acestora, rolul suportului şi al metodei de preparare este mai accentuat, astfel că sunt greu de indicat suporţi standard şi metode generale de preparare.

 

Se folosesc în următoarele procese :

     – dehidrogenare, oxidarea si oxidehidrogenarea olefinelor, parafinelor şi hidrocarburilor alchilaromatice. Sunt folosiţi industrial catalizatorii: Cr2O3/Al2O3, P-V, ferite de Zn, Ni, Mn, Mo-Bi, oxizi de vanadiu şi oxizi de vanadiu-molibden.

 

Catalizatori acido-bazici -Numeroase reacţii chimice din industria petrochimică, de exemplu: oligomerizări, izomerizări, alchilări, esterificări, eterificări, au loc în prezenţa catalizatorilor acido-bazic.

 

Asemenea catalizatori pot fi obţinuţi prin tratamente adecvate, fără a se putea realiza controlul numărului şi tăriei grupelor acido-bazice. Există însă trei clase de substanţe, cu structură chimică definită, în care aceşti parametri sunt controlabili şi anume răşinile schimbătoare de ioni, care pot fi anionice sau cationice, heteropoliacizii şi zeoliţii.

 

În industria petrochimică se folosesc în măsură mai mică, dar cu perspective deosebite de dezvoltare, şi alte clase de catalizatori: catalizatorii eterogeni pe bază de săruri metalice, catalizatorii omogeni şi biocatalizatorii.

 

Procedura de acceptare si control al deseurilor de catalizatori:

 

ANALIZA - MOSTRAREA LA RAFINARIE / FURNIZOR:

Inainte de ofertare analizam fisele MSDS ale catalizatorilor inainte de a fi utilizati de catre rafinarie. Daca specialistii nostri identifica in fise prezenta unor metale valoroase, demaram prelevarea probelor direct din butoaiele in care sunt depozitati temporar catalizatorii uzati. Pentru prelevare si analiza probe,  colaboram cu surveyeri recunoscuti la nivel mondial AHK sau SGS.

 

 

CONTROLUL DE RECEPTIE LA SOSIREA TRANSPORTULUI:

Verificarea documentelor care insotesc transportul se efectueaza de catre biroul de gestiune deseuri al societatii ce detine autorizatie de mediu, birou insarcinat cu verificarea procedurii de acceptare a deseurilor. Se vor verifica urmatoarele:

- cantitatea;

- caracteristici;

- surse de provenienta;

- conformarea cu analiza de declaratie;

- date despre transportator.

Inspectia vizuala, in vederea verificarii starii de agregare, conformarea deseului cu declaratiile, modul de ambalare.

Inspectia vizuala este efectuata de seful depozitului pentru deseuri periculoase.

 

Prelevarea probelor martor, precum si a probelor pentru efectuarea completa a analizelor deseurilor se efectueaza de catre personalul specializat al S.C. TEKKO Logistik Industry SRL din incinta amplasamentului autorizat unde se vor descarca deseurile.

 

Cantarirea deseurilor

Dirijarea transportului de deseuri catre zona de stationare inainte de descarcare, se va face numai in urmatoarele conditii:

- existenta analizelor fizico-chimice ale deseului;

- in urma controlului vizual de receptie daca rezulta ca sunt respectate toate cerintele de acceptare pe amplasamentul autorizat ;

- daca ambalarea deseului este corespunzatoare cu normele legale in vigoare.

 

 

DECONTAMINAREA / TRATAREA cu agenţi tensioactivi a deseurilor de catalizatori

 

Procedeul de decontaminare presupune utilizarea unei instalaţii specializate dotate cu echipamente specifice, în care deseul este supus, într-o succesiune logică, următoarelor operaţii: dezaglomerarea bulgărilor de deseu, separarea fracţiilor granulometrice grosiere de cele fine prin clasări volumetrice şi hidraulice, desprinderea prin atriţie (abraziune) a poluanţilor ataşaţi de suprafaţa granulelor, precum şi eliminarea surplusului de apa din produsele spălate şi a concentratului de poluanţi. Toate aceste operaţii se execută în prezenţa unor agenţi tensioactivi, iar uneori în prezenţa unor reactivi de spălare.

 

 

In urma procesului de sortare si tratare cu solutii enzimatice a deseurilor de catalizatori uzati,  vor rezulta:

- 19 02 04*  deseuri preamestecate continand cel putin un deseu periculos;

- concentrat polimetalic Ni,Mo,Co, etc ce va fi expediat catre o instalatie de rafinare autorizata in vederea recuperarii metalelor rare;

LIVRARE CATALIZATORI