ECOLOGIZARE SI REFACERE SITURI CONTAMINATE


Tratarea / stabilizarea solurilor contaminate cu hidrocarburi, cianuri s╠ži metale grele prin adaugarea de liant hidraulic prafos:

Const─â în tratarea solurilor contaminate cu hidrocarburi ╚Öi metale grele prin legarea ╚Öi încapsularea poluan╚Ťilor.

 

Activit─â╚Ťi corespondente din anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013:

5.1. Eliminarea sau valorificarea deșeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi

b) tratare fizico-chimic─â;

c) omogenizarea sau amestecarea anterior prezent─ârii pentru oricare dintre celelalte activit─â╚Ťi prev─âzute la acest subpunct ╚Öi la pct. 5.2;

h) valorificarea componentelor utilizate pentru reducerea polu─ârii;

Cod NOSE – P  - 109.07 Tratament fizico-chimic ╚Öi biologic al de╚Öeurilor

Cod SNAP 2  - 0910

CAEN  3822 – tratarea ╚Öi eliminarea de╚Öeurilor periculoase

CAEN 3900 – activit─â╚Ťi ╚Öi servicii de decontaminare

 

Descriere succint─â a procesului tehnologic:

1. Dup─â excavarea sau extractia solurilor / de╚Öeurilor, în func╚Ťie de caracteristicile acestora se va trece la sortarea manual─â sau mecanizat─â cu ajutorul sitei rotative ╚Öi a cupei perforate montate pe excavator sau înc─ârc─âtor frontal - în vederea recuper─ârii p─âr╚Ťilor solide mari (metale, piatr─â, lemn, cauciuc, etc).

2. M─ârun╚Ťirea de╚Öeurilor cu ajutorul shredderului mobil, dup─â caz

3. Omogenizarea de╚Öeurilor ╚Öi amestecarea cu liant hidraulic se va face cu ajutorul mixerului ALPINE  Axial Drum montat pe escavator ,in faza 1, iar in faza 2 cu utilajul pentru aerare TRAYMASTER 4000, pân─â la ob╚Ťinerea unor SIRE care vor fi întoarse la perioade determinate de timp în func╚Ťie de umiditate, pH, hidrocarburi, cianuri ╚Öi metale grele. Ad─âugarea liantului hidraulic tip, fixeaz─â substan╚Ťele poluante, încapsulând ╚Öi neutralizând poluantul atunci când este expus la fluide, conferind amestecului un aspect de bulg─âre solidificat. Reglarea pH-ului, pân─â la valori alcaline (pH=8-9), se face cu adaos de liant tip CaOH2

4. În urma proceselor de aerare, omogenizare ╚Öi tratare în SIRE, se va  ob╚Ťine un de╚Öeu stabilizat ce poate fi  folosit ca strat de acoperire dac─â rezultatele analizelor de laborator respect─â prevederile Ord.95/2005. În cazul neîncadr─ârii în limitele impuse de legisla╚Ťie se va preda la o societate autorizat─â în vederea elimin─ârii prin incinerare sau co-incinerare.

În vederea evit─ârii prafului, în timpul procesului de omogenizare se va stropi cu ap─â.

În functie de natura de╚Öeurilor periculoase (solide, lichide, pulverulente), opera╚Ťiunile de omogenizare – incapsulare compusi periculosi se vor realiza cu respectarea Normelor pentru „Emisii din procesare”, ╚Öi cu respectarea tuturor normelor de protec╚Ťie a muncii, atat in situ ( la locul de generare a acestora) cat si pe amplasamentul autorizat al TEKKO Logistik Industry, din localitatea Sindrilita, jud. Ilfov.

 

În activitatea Tratarea / stabilizarea solurilor contaminate de Hidrocarburi, cianuri s╠ži metale grele cu adaos de liant hidrauluic pr─âfos se pot trata majoritatea categoriilor de deseuri periculoase, din care putem aminti numai cateva tipuri:

05 01 16   de╚Öeuri  cu con╚Ťinut de sulf de la desulfurarea petrolului

06 04 03*  de╚Öeuri  cu con╚Ťinut de arsen

06 04 05*  de╚Öeuri  cu con╚Ťinut de alte metale grele

06 04 99   alte de╚Öeuri  nespecificate

10 01 24 nisipuri de la paturile fluidizate

10 01 25 de╚Öeuri de la depozitarea combustibilului ╚Öi de la pregãtirea c─ârbunelui de ardere pentru instala┼úiile termice

10 05 08* de╚Öeuri de la epurarea apelor de rãcire cu con┼úinut de ulei

12 01 14*  n─âmoluri de la ma╚Öini-unelte cu con╚Ťinut de substan╚Ťe periculoase

12 01 15   n─âmoluri de la ma╚Öini-unelte, altele decât cele specificate la 12 01 14

13 05 01*  solide din paturile de nisip ╚Öi separatoarele ulei/ap─â

13 05 02*  n─âmoluri de la separatoarele ulei/ap─â

13 05 08*  amestecuri de de╚Öeuri  de la paturile de nisip ╚Öi separatoarele ulei/ap─â

13 08 01*  n─âmoluri si emulsii de la desalinizare

16 07 08*  de╚Öeuri  cu con╚Ťinut de ╚Ťi╚Ťei

16 07 99   alte de╚Öeuri  nespecificate

17 03 01*  asfalturi cu con╚Ťinut de gudron de huil─â

17 03 02   asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

17 03 03*  gudron de huil─â ╚Öi produse gudronate

17 05 03*  p─âmânt ╚Öi pietre cu con╚Ťinut de substan╚Ťe periculoase

17 05 05*  de╚Öeuri  de la dragare cu con╚Ťinut de substan╚Ťe periculoase

17 05 06   de╚Öeuri  de la dragare, altele decat cele specificate la 17 05 05

17 05 07*  resturi de balast cu con╚Ťinut de substan╚Ťe periculoase

17 06 01*  materiale izolante cu con╚Ťinut de azbest

17 06 03*  alte materiale izolante constând din sau cu con╚Ťinut de substan╚Ťe periculoase

17 06 04   materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 ╚Öi 17 06 03

17 06 05*  materiale de construc╚Ťie cu con╚Ťinut de azbest

17 09 02*  de╚Öeuri de la construc╚Ťii ╚Öi demol─âri cu con╚Ťinut de PCB (de ex.: cleiuri cu con╚Ťinut de PCB, du╚Öumele pe baz─â de r─â╚Öini cu con╚Ťinut de PCB, elemente cu cleiuri de glazur─â cu PCB, condensatori cu con╚Ťinut de PCB)

19 02 03   de╚Öeuri  preamestecate con╚Ťinând numai de╚Öeuri  nepericuloase

19 02 04*  de╚Öeuri preamestecate con╚Ťinând cel pu╚Ťin un de╚Öeu periculos

19 02 05*  n─âmoluri de la tratarea fizico-chimic─â cu con╚Ťinut de substan╚Ťe periculoase

19 02 06   n─âmoluri de la tratarea fizico-chimic─â, altele decât cele specificate la 19 02 05

19 02 99   alte de╚Öeuri  nespecificate

19 03 04*  de╚Öeuri  încadrate ca periculoase, par╚Ťial*stabilizate

19 03 05   de╚Öeuri  stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04

19 03 06*  de╚Öeuri  încadrate ca periculoase, solidificate

19 03 07   de╚Öeuri  solidificate, altele decât cele specificate la 19 03 06

19 08 01   de╚Öeuri  re╚Ťinute pe site

19 08 02   de╚Öeuri  de la deznisipatoare

19 08 05   n─âmoluri de la epurarea apelor uzate or─â╚Öene╚Öti

19 08 06*  r─â╚Öini schimb─âtoare de ioni saturate sau epuizate

19 08 07*  solu╚Ťii  sau n─âmoluri de la regenerarea r─â╚Öinilor schimb─âtoare de ioni

19 08 08*  de╚Öeuri  ale sistemelor cu membran─â cu con╚Ťinut de metale grele

19 08 09   amestecuri de gr─âsimi ╚Öi uleiuri de la separarea amestecurilor ap─â/ulei din sectorul uleiurilor ╚Öi gr─âsimilor comestibile

19 08 10*  amestecuri de gr─âsimi ╚Öi uleiuri de la separarea amestecurilor ap─â/ulei din alte sectoare decât cel specificat la 19 08 09

19 08 11*  n─âmoluri cu con╚Ťinut de substan╚Ťe periculoase de la epurarea biologic─â a apelor reziduale industriale

19 08 12   n─âmoluri de la epurarea biologic─â a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 11

19 08 13*  n─âmoluri cu con╚Ťinut de substan╚Ťe periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale

19 08 14   n─âmoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13

19 08 99   alte de╚Öeuri nespecificate

19 09 01   de╚Öeuri  solide de la filtrarea primar─â ╚Öi separarea cu site

19 09 02   n─âmoluri de la limpezirea apei

19 09 03   n─âmoluri de la decarbonatare

19 11 01*  argile de filtrare epuizate

19 11 05*  n─âmoluri de la epurarea efluen╚Ťilor proprii cu con╚Ťinut de substan╚Ťe periculoase

19 11 06   n─âmoluri de la epurarea efluen╚Ťilor proprii, altele decât cele specificate la 19 11 05

19 12 10   de╚Öeuri  combustibile (rebuturi de deriva╚Ťi de combustibili)

19 12 11*  alte de╚Öeuri  (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanic─â a de╚Öeurilor cu con╚Ťinut de substan╚Ťe periculoase

19 12 12   alte de╚Öeuri  (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanic─â a de╚Öeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11

19 13 01*  de╚Öeuri  solide de la remedierea solului cu con╚Ťinut de substan╚Ťe periculoase

19 13 02   de╚Öeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 01

19 13 03*  n─âmoluri de la remedierea solului cu con╚Ťinut de substan╚Ťe periculoase

19 13 04   n─âmoluri de la remedierea solului, altele decat cele specificate la 19 13 03

19 13 05*  n─âmoluri de la remedierea apelor subterane cu con╚Ťinut de substan╚Ťe periculoase

19 13 06   n─âmoluri de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 05

19 13 07*  de╚Öeuri  lichide apoase si concentrate apoase de la remedierea apelor subterane cu con╚Ťinut de substan╚Ťe periculoase

19 13 08   de╚Öeuri  lichide apoase ╚Öi concentrate apoase de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 07

20 01 25   uleiuri ╚Öi gr─âsimi comestibile

20 02 02   p─âmânt ╚Öi pietre

20 03 04   n─âmoluri din fosele septice

20 03 06   de╚Öeuri  de la cur─â╚Ťarea canaliz─ârii

 

Prin logistica proprie ( excavatoare pe roti si pe senile, incarcatoare frontale si telescopice, aerator TRAYMASTER ) , asiguram servicii complete de excavare, extractie, decontaminare, ambalare, colectare si transport autorizat  ADR si IPROCHIM pentru toate tipurile de deseuri industriale periculoase sau nepericuloase,  din toate zonele geografice ale tarii.