ECOLOGIZARE SI REFACERE SITURI CONTAMINATE

Ecologizare siturilor poluate istoric, a batalurilor sau a rezervoarelor, consta in ecologizarea instalatiilor contaminate, tratarea / stabilizarea solurilor contaminate cu hidrocarburi, reziduuri, cianuri, gudroane acide, deseuri chimice şi metale grele prin adaugarea de liant hidraulic prafos, spalarea deseurilor cu substante biodegradabile sau alte proceduri care au ca si scop legarea și încapsularea poluanților.

 

Activități corespondente din anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013:

5.1. Eliminarea sau valorificarea deșeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi

b) tratare fizico-chimică;

c) omogenizarea sau amestecarea anterior prezentării pentru oricare dintre celelalte activități prevăzute la acest subpunct și la pct. 5.2;

h) valorificarea componentelor utilizate pentru reducerea poluării;

Cod NOSE – P  - 109.07 Tratament fizico-chimic și biologic al deșeurilor

Cod SNAP 2  - 0910

CAEN  3822 – tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase

CAEN 3900 – activități și servicii de decontaminare

 

Descriere succintă a procesului tehnologic:

  1. Curatarea instalatiilor care au produs deseurile se poate face menanizat, termic sau chimic in functie de contaminanti.
  2. Dupa excavarea sau extractia solurilor / deșeurilor, în funcție de caracteristicile acestora se va trece la sortarea manuală sau mecanizată cu ajutorul trommelului rotativ Doppstadt SM 718 sau a cupei perforate montate pe excavator sau încărcător frontal - în vederea recuperării părților solide mari (metale, piatră, lemn, cauciuc, etc).
  3. Mărunțirea deșeurilor cu ajutorul shredderului/concasorului mobil,  KOMPRECH TERMINATOR / RUBLE MASTER RM 60, după caz.
  4. Omogenizarea deșeurilor și amestecarea cu liant hidraulic se va face cu ajutorul mixerului ALPINE  Axial Drum montat pe escavator ,in faza 1, iar in faza 2 cu utilajelor pentru aerare TRAYMASTER 4000 / SOIL TURNER , până la obținerea unor SIRE care vor fi întoarse la perioade determinate de timp în funcție de umiditate, pH, hidrocarburi, cianuri și metale grele. Adăugarea liantului hidraulic tip, fixează substanțele poluante, încapsulând și neutralizând poluantul atunci când este expus la fluide, conferind amestecului un aspect de bulgăre solidificat. Reglarea pH-ului, până la valori alcaline (pH=8-9), se face cu adaos de liant tip CaOH2.
  5. În urma proceselor de aerare, omogenizare și tratare în SIRE, se va  obține un deșeu stabilizat/inert ce poate fi  folosit ca strat de acoperire sau material pentru terasament, dacă rezultatele analizelor de laborator respectă prevederile Ord.95/2005. În cazul neîncadrării în limitele impuse de legislație se va preda la o societate autorizată în vederea eliminării prin incinerare sau co-incinerare.

 

În vederea evitării prafului, în timpul procesului de omogenizare se va stropi cu apă.

În functie de natura deșeurilor periculoase (solide, lichide, pulverulente), operațiunile de omogenizare – incapsulare compusi periculosi se vor realiza cu respectarea Normelor pentru „Emisii din procesare”, și cu respectarea tuturor normelor de protecție a muncii, atat in situ ( la locul de generare a acestora) cat si pe amplasamentul autorizat al TEKKO Logistik Industry, din localitatea Sindrilita, jud. Ilfov.