COMPOST BIODESEURI

Incepand cu 20.08/2020 a intrat in vigoare legea compostului, respectiv Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deseurilor nepericuloase compostabile - care reglementeza obligatii noi incepand cu 1 ianuarie 2021, pentru care urmeaza sa apara Normele tehnice prevăzute la alin. (2).


Pana atunci trebuie organizata cel putin colectarea separată a deșeurilor biodegradabile destinate compostării/digestiei anaerobe, inclusiv din ușă în ușă, denumită în continuare U-U, sau prin aport voluntar, denumită în continuare AP.

 


SEMNIFICAȚIA termenilor specifici utilizați în prezentul act normativ


1. Specificația unor termeni:
a) compostare - proces de descompunere controlată a materialelor biodegradabile, predominant aerob care permite generarea de temperaturi adecvate dezvoltării bacteriilor termofile ca rezultat al producerii de căldură în procesul biologic;
b) compost - material solid, igienizat și stabilizat obținut printr-un tratament biologic aerob;
c) digestia anaerobă - proces de descompunere controlată a deșeurilor biodegradabile predominant anaerob;
d) instalație/stație de compostare - spațiu bine determinat, identificabil din punct de vedere teritorial, administrativ și juridic, organizat și dotat din punct de vedere tehnic în care sunt depozitate și tratate deșeurile biodegradabile prin operația și/sau tehnologia compostării;
e) tratarea biologică în cazul compostării - reciclarea în cazul în care compostul este utilizat pentru îmbogățirea terenurilor agricole sau pentru producerea de substraturi de cultură, conform Comisiei Europene CARTE VERDE privind gestionarea deșeurilor biologice în Uniunea Europeană, 03.12.2008, COM (2008) 811;
f) tratarea mecanobiologică - tratarea deșeurilor municipale colectate în amestec, utilizând operații de tratare mecanică de separare, sortare, mărunțire, omogenizare, uscare și operații de tratare biologică prin procedee aerobe și/sau anaerobe;
g) biodeșeuri - deșeuri biodegradabile provenite din grădini și parcuri (deseuri toaletare copaci, deseuri iarba, deseuri crengi), deșeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, din birouri, cantine, restaurante, comerțul cu ridicata, de la firme de catering și magazinele de vânzare cu amănuntul, deșeuri similare provenite din unitățile de prelucrare a produselor alimentare;
h) deșeuri biodegradabile - deșeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deșeurile alimentare ori de grădină, hârtia și cartonul;
i) digestat - material lichid sau semisolid igienizat și stabilizat printr-un tratament biologic anaerob;
j) deșeuri nepericuloase - deșeurile care nu prezintă una sau mai multe dintre proprietățile periculoase enumerate în prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;
k) instalație de digestie anaerobă - instalație în care au loc procese de tratare în lipsa aerului (anaerob), care servesc la producerea biogazului din materie organică (biomasa);
l) cele mai bune tehnici disponibile, denumite BAT - stadiul de dezvoltare cel mai eficient și avansat înregistrat în dezvoltarea unei activități și a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referința pentru stabilirea valorilor-limită de emisie și a altor condiții de autorizare, în scopul prevenirii poluării, iar, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce, în ansamblu, emisiile și impactul asupra mediului în întregul său;
m) document de referință BAT, denumit BREF - un document rezultat în urma schimbului de informații organizat de Comisia Europeană, elaborat pentru anumite activități, care descrie, în special, tehnicile aplicate, nivelurile actuale ale emisiilor și consumului, tehnicile luate în considerare pentru determinarea celor mai bune tehnici disponibile, precum și concluziile BAT și orice tehnici emergente, acordând o atenție specială criteriilor prevăzute în anexa nr. 3 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările ulterioare.
2. Termenii și expresiile prevăzute la pct. 1 se completează cu termenii definiți în anexa nr. 1 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și din Regulamentul (UE) 2019/1.009 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 de stabilire a normelor privind punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante UE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.069/2009 și (CE) nr. 1.107/2009 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.003/2003.

 

Compostare deseuriValorificam prin compostare deseuri nepericuloase, biodeseuri, deseuri de lemn, fibre textile sau hartie provenite din ambalaje sau activitati comerciale / industriale, deseuri municipale cu exceptia celor menajere, deseuri de noroi sau namoluri nepericuloase, deseuri de la epurare si deseuri / produse care nu se mai preteaza consumului sau procesarii in vederea obtinerii de compost sau diverse amendamente sau ingrasaminte naturale pentru terenurile agricole.

Deseurile / produsele care necesita depozitarea la temperaturi scazute, vor fi stocate in camera cu temperatura controlata.

Deseurile organice de natura vegetala ramase in urma sortarii vor fi maruntite cu ajutorul tocatorului dupa care sunt introduce in cuva de macerare (115mc) impreuna cu deseuri lichide sau mixate cu alte deseuri care ajuta la omogenizare, fermentare sau macerare (ex. excremente / urina de la fermele de animale, fructele / legumele echilibreaza azotul; masa lemnoasa ajuta la echilibrarea procentului de carbon).

Omogenizarea deseurilor / produselor maruntite se va face cu ajutorul utilajului pentru aerare tip Bachus sau a cupei rotative/perforate montata pe excavator, pana la obtinerea unor SIRE care vor fi intoarse la perioade determinate in functie de PH, temperatura, umiditate, azot si carbon.

In urma proceselor de tocare, macerare, aerare, fermentare compostare deseuri in SIRE, deseurile reciclate isi inceteaza statutul de deseu, si se va obtine conform operatiunii de valorificare prin reciclare organica (conform Legii nr. 249/2015) si valorificare prin reciclare R3 conform Legii nr. 211/2011, Anexa 3, un material, denumit COMPOST GROSIER, ce se va comercializa insotit de Certificat de conformitate, vrac sau ambalat catre utilizatori din agricultura, pomicultura, legumicultura, floricultura.
 

Compost bio fermentat in conditii controlate sanitar veterinar

 

Producem si vindem compost bio fermentat in conditii controlate sanitar veterinar, obtinut din tocatura biomasa porumb sau paioase, productie 2014 in amestec cu legume fructe, balegar gunoi de grajd si gainat de la gaini ouatoare. Se foloseste ca substrat pentru culturi delicate, pamant pentru sere si solarii, pamant gazon, pamant de flori, plante ornamentale, compost gradina, mranita. Comercializam compost deseuri Bucuresti, Ilfov si in toata tara.

 

Ph 6-7%, umiditate 5-7%. In compost nu s-au adaugat bacterii sau acceleratori. 

 

Incepand cu 20.08/2020 a intrat in vigoare legea compostului, respectiv Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deseurilor nepericuloase compostabile - care reglementeza obligatii noi incepand cu 1 ianuarie 2021.